„World, Have a Nice Day!”(World HaND) – Sărbătorim 100 de ani de cultură dAdA

facebook cover world hand BSH

În urmă cu 100 de ani, în luna februarie a anului 1916, doi români (Tristan Tzara și Marcel Iancu) au lansat curentul dAdA în cadrul Cabaretului „Voltaire”, în Zürich, capitala de atunci a Elveției.

Generația de artiști de după Primul Război Mondial, confruntată pentru prima dată cu ororile unui război, care nu dădea semne că s-ar apropia de sfârșit, a creat una dintre cele mai radicale mișcări din istoria umanității. Intelectualii, dezertorii, refugiații politici, toți cei revoltați împotriva absurdității acestui conflict au vrut să răspundă absurdului prin absurd și și-au manifestat această revoltă mai curând prin provocare, decât prin principii pur estetice. 

„Pentru a face o poezie dadaistă luați un ziar, luați o pereche de foarfeci, alegeți din ziar un articol care să aibă lungimea pe care vreți să o dați poeziei voastre. Decupați articolul. Tăiați cu grijă toate cuvintele care formează respectivul articol și puneți toate aceste articole într-un săculeț. Agitați-l încetișor. Scoateți cuvintele unul după altul, dispunându-le în ordinea în care le veți extrage. Copiați-le cuviincios. Poezia vă va semăna. Și iată-vă un scriitor infinit de original și înzestrat, cu o sensibilitate încântătoare, deși, se înțelege, neînțeleasă de oamenii vulgari.” (Tristan Tzara) 

În 20 februarie 2016, cu ocazia Zilei Mondiale a Dreptății Sociale ONU, după 100 de ani de la apariția curentului dAdA, alți români (printre care Alecs Năstoiu, regizor/scenarist și Ovidiu Vasu, producător) lansează filmul de lung metraj Billion Star Hotel.

Bilion Star Hotel este un film contemporan care celebrează curentul artistic dAdA, atât prin structură (scenariul se bazează pe întâmplări reale „decupate” din mass media actuală – televiziuni, ziare, bloguri online, website-uri etc) cât și prin mesajul social transmis: să fim mai buni și mai generoși unii cu ceilalți, în contextul în care lumea se pregătește din nou, din păcate, de un alt război absurd.

Moto-ul filmului, „să-i iubim pe semenii noștri ca pe noi înşine, să-i măsurăm pe alţii cu măsura cu care ne măsurăm pe noi, să preţuim lucrurile şi nevoile lor prin cele ale noastre. Când le vom dori ceea ce ne dorim nouă şi când îi vom feri de ceea ce ne ferim noi, atunci vom împlini legea adevăratei iubiri. (Confucius)”  a condus la campania „World, Have a Nice Day!” care se va desfășura pe parcursul anului 2016 în mai multe locații, fie în cadrul unor festivaluri de film, fie în cadrul unor evenimente de promovare a curentului dAdA: Romania (București, Brașov, Târgu Mureș, Iași, Sibiu, Suceava,  Pitești, Cluj, Galați, Constanța și Oradea), Statele Unite ale Americii (Los Angeles , New York, Miami), China, India, Franța (Paris), Olanda (Amsterdam), Singapore, Italia (Roma, Veneția, Lecce), Austria (Viena), Canada (Toronto, Vancouver), Grecia (Tesalonic, Atena), Germania (Berlin, Munchen, Eberswalde), Anglia (Londra), Hong Kong, Australia (Brisbane), Bulgaria (Burgas), Spania (Barcelona, Malaga), Islanda (Reykjavik), Elveția (Geneva, Zurich).

Primul eveniment din această campanie va avea loc în Brașov (România), la Centrul Cultural REDUTA, în data de 24 Martie 2016.

Cuvântul „redută” are două înțelesuri distincte în limba română, conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române:

  1. Mic fort de apărare, de formă poligonală, înconjurat de șanțuri.
  2. Local public de petrecere cu muzică și dans.

 

Noi considerăm Reduta a fi un simbol al campaniei noastre, „World, Have a Nice Day!”, care își dorește să creeze un protest pașnic împotriva circumstanțelor absurde, însă nu prin razboi, ci prin muzică, dans și prietenie!

 

_______________________

“World, Have a Nice Day!” (World HaND)

Celebrating 100 years of dAdA culture

A century ago, in February 1916, two Romanian writers (Tristan Tzara and Marcel Iancu) launched the dAdA movement, within the Cabaret “Voltaire” in Zurich, Switzerland’s former capital city.

The generation of artists who came after the First World War, witnessed for the first time the horrors and the atrocities of a war that showed no signs of ending, and created one of the most radical movements in art history. Intellectuals, deserters, political refugees, all those openly opposing the absurdity of this conflict wanted to answer absurd circumstances with absurd means and expressed this revolt rather by challenging the establishment, than by purely aesthetic principles.

To make a Dadaist Poem” (1920): Take a newspaper. Take some scissors. Choose from this paper an article the length you want to make your poem. Cut out the article. Next, carefully cut out each of the words that make up this article and put them all in a bag. Shake gently. Next, take out each cutting one after the other.
Copy conscientiously in the order in which they left the bag. The poem will resemble you. And there you are—an infinitely original author of charming sensibility, even though unappreciated by the vulgar herd.

(Tristan Tzara)

On February 20 2016, 100 years after the occurrence of the dAdA movement, on the World Day of Social Justice other Romanians (including Alecs Năstoiu, film director / writer and Ovidiu Vasu, producer) launched the feature film, Billion Star Hotel.

Bilion Star Hotel is a contemporary film celebrating the dAdA art movement, both through its structure – the script is based on a contemporary mass media news collage: television, newspapers, online blogs, websites and so on –  and through its socially oriented message: to be better and more generous with each other, given that the world is unfortunately preparing for another absurd war.

The motto of the film led to the ‘World, Have a Nice Day!” campaign. The motto is “to love our neighbor as we love ourselves, to weigh others to the extent to which we weigh ourselves, to cherish them and their needs through our own. When we wish for them what we wish for ourselves and when we will protect them against what we protect ourselves against, we will fulfill the law of true love.” (Confucius)

The campaign will run all year, in several locations at film festivals and at dAdA movement promoting events in Romania (Bucharest, Brasov, Targu-Mures, Iasi, Sibiu, Suceava, Pitesti, Cluj-Napoca, Constanta and Oradea), USA (Los Angeles, New York, Miami) China, India, France (Paris), the Netherlands ( Amsterdam), Singapore, Italy (Rome, Venice, Lecce), Austria (Vienna), Canada (Toronto, Vancouver), Greece (Thessaloniki, Athens), Germany (Berlin, Munich, Eberswalde), England (London), Hong Kong Australia (Brisbane), Bulgaria (Bourgas), Spain (Barcelona, ​​Malaga), Iceland (Reykjavik) and Switzerland (Geneva, Zurich).

The first event of the campaign will take place in Brasov (Romania), at the Cultural Center REDUTA, on March 24 2016.

The word “reduta” (outpost, in English) has two distinct meanings in Romanian, according to the Explanatory Dictionary of the Romanian Language:

  1. Small polygonal defense fort surrounded by trenches.
  2. Party pub featuring music and dancing.

We believe Reduta to be a symbol of our campaign, “World, Have a Nice Day!” which aims to create a peaceful protest against absurd circumstances, not through war, but through music, dancing and friendship!